Pluk de vruchten van mededingingsregels en B2B regulering

WOE 16:15 - 16:45

Dit is een presentatie van 2020

Wet- en regelgeving kunnen aan de ene kant barrières opwerpen voor ondernemers - zeker als er geen pasklaar antwoord op een juridische vraag bestaat. Aan de andere kant bieden de regels ook allerlei kansen.

Mededingingsrecht (denk aan het kartelverbod en het verbod op misbruik van een economische machtspositie) wordt vaak gebruikt om op de rem te trappen in onderhandelingen over een contract of in contacten met andere marktpartijen. Dat is niet onterecht want overtreding van de regels kan tot flinke boetes leiden. Het mededingingsrecht is echter zelden "zwart-wit". Dat betekent dat de mededingingsregels ook kansen bieden om gesprekken te sturen en om onderhandelingspartners te overtuigen dat een bepaalde afspraak, in de specifieke context, toch echt is toegestaan.

Hetzelfde geldt voor B2B regulering. Aan de ene kant is het erg belangrijk om de regels in de gaten te houden. De regels kunnen echter ook worden gebruikt om gesprekken de goede richting in te sturen.

In deze presentatie komen deze twee kanten van de regulering aan bod. Hoe zorg ik ervoor dat ik binnen de lijntjes kleur? En hoe kan ik binnen die lijntjes ervoor zorgen dat ik de regels in mijn voordeel gebruik?