“Better decisions for a better world”

DON 12:00 - 12:30

Dit is een presentatie van 2018

In Pasman’s presentatie 'Better Decisions for A Better World', zal hij verder ingaan op actuele en relevante onderwerpen als digitale transparantie, privacy by design, het belang van vertrouwen en ‘toestemming’ en de nieuwe europese wetgeving (AVG/GDPR) die vanaf mei 2018 van kracht zal zijn.

  • Thema
    Privacy & GDPR

    De start van de General Data Protection Regulation (GDPR) in het voorjaar van 2018 betekent een hele serie aan flinke veranderingen voor organisaties. Consumenten moeten, zo meent het Europees Parlement, weer de controle krijgen over hun eigen gegevens. De themasessie Privacy & GDPR is interessant voor een divers publiek, actie is immers bij veel bedrijven vereist.