“Better decisions for a better world”

DON 12:00 - 12:30

Dit is een presentatie van 2018

In Pasman’s presentatie 'Better Decisions for A Better World', zal hij verder ingaan op actuele en relevante onderwerpen als digitale transparantie, privacy by design, het belang van vertrouwen en ‘toestemming’ en de nieuwe europese wetgeving (AVG/GDPR) die vanaf mei 2018 van kracht zal zijn.

  • Thema
    AVG

    Privacy is een groot goed en dat heeft de EU prima begrepen. De AVG is inmiddels ‘live’, maar stelt een aantal ondernemers nog steeds voor vragen. Zoals: hoe moet je als bedrijf voldoen aan de geldende privacywetgeving. Gelukkig is er tijdens de Webwinkel Vakdagen binnen het Thema AVG voldoende expertise aanwezig.