Aanpak van Cybercrime door de Nederlandse Politie

DON 14:45 - 15:15

Dit is een presentatie van 2017

In hedendaagse maatschappij is ons leven in grote mate verweven met het Internet. Dit biedt bijna onbeperkte mogelijkheden voor consumenten en bedrijven, maar ook voor criminelen.  IoT DDoS afpersing, Banking Malware en Ransomware. Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen waar Team High Tech Crime (THTC) van de Politie dagelijks mee geconfronteerd wordt.
Leer tijdens deze presentatie o.a. over het ontstaan van het NoMoreRansom initiatief en hoe THTC cybercriminaliteit, zoals Ransomware, probeert tegen te houden.

  • Thema
    Digital Transformation

    Digital Transformation als themasessie. Het lijkt een open deur, maar is het niet. Immers, hoewel de hele wereld ervan overtuigd lijkt dat het omzetten van gegevens en informatie in digitale data belangrijk is, is er nog veel onduidelijkheid over het onderwerp. Het doel van de themasessie Digital Transformation is om een groot deel van die onduidelijkheid weg te nemen.