Aanpak van Cybercrime door de Nederlandse Politie

DON 14:45 - 15:15

Dit is een presentatie van 2017

In hedendaagse maatschappij is ons leven in grote mate verweven met het Internet. Dit biedt bijna onbeperkte mogelijkheden voor consumenten en bedrijven, maar ook voor criminelen.  IoT DDoS afpersing, Banking Malware en Ransomware. Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen waar Team High Tech Crime (THTC) van de Politie dagelijks mee geconfronteerd wordt.
Leer tijdens deze presentatie o.a. over het ontstaan van het NoMoreRansom initiatief en hoe THTC cybercriminaliteit, zoals Ransomware, probeert tegen te houden.