Criteria presentatie

Reguliere presentatie
(€ 1.295,-)

De presentatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • De presentatie dient in te gaan op e-commerce in het algemeen. Dit door een succesverhaal, ervaringsverhaal of klantencase te behandelen. Hierbij is het uitgangspunt dat uw klant zelf de lezing verzorgt (eventueel in een duo-presentatie met u als leverancier).
   
 • De presentatie dient informatief te zijn. Dat wil zeggen dat het geen commerciële lezing mag zijn. 
   
 • De presentatie duurt maximaal 30 minuten inclusief vragen. Voor meer informatie kan verwezen worden naar de stand.
   
 • De presentatie dient opgebouwd te zijn volgens de volgende punten:
 1. Wat was de vraag/probleemstelling van de klant?      
 2. Welke aanpak is gekozen en hoe is de vraag/probleemstelling opgelost?   
 3. Wat was het resultaat en wat heeft het opgeleverd? Welke leerpunten zijn er geweest?
 • De presentatie dient concreet te zijn: geef zoveel mogelijk cijfers om de case te ondersteunen.
   
 • Het aanleverbestand dient uiterlijk 1 oktober 2019 in ons bezit te zijn. 
   
 • Na afloop van de beurs vindt er een evaluatie plaats van het lezingenprogramma. Hierbij kijken wij naar zowel de beoordeling als naar het aantal bezoekers in de zaal. Op basis hiervan wordt bepaald of uw organisatie voor een volgende editie opnieuw in aanmerking komt voor het geven van een lezing.

Mocht het aanleverbestand niet aan een van bovenstaande criteria voldoen, hebben wij als organisatie het recht om jouw lezing te annuleren. 

Exposanten presentatie
(€ 1.095,-)

De presentatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Tijdens de presentatie dient u informatie te geven over uw product of dienst.
   
 • De presentatie mag commercieel zijn.
   
 • De presentatie duurt maximaal 20 minuten inclusief vragen. Voor meer informatie kan verwezen worden naar de stand.
   
 • Het aanleverbestand dient uiterlijk 1 oktober 2019 in ons bezit te zijn.
   
 • Na afloop van de beurs vindt er een evaluatie plaats van het lezingenprogramma. Hierbij kijken wij naar zowel de beoordeling als naar het aantal bezoekers in de zaal. Op basis hiervan wordt bepaald of uw organisatie voor een volgende editie opnieuw in aanmerking komt voor het geven van een lezing.

Mocht het aanleverbestand niet aan een van bovenstaande criteria voldoen, hebben wij als organisatie het recht om jouw lezing te annuleren.