Anne-Marie Nelck

Secretaris beleid en deelmarkten bij Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Anne-Marie  Nelck
About Anne-Marie Nelck

Anne-Marie Nelck, secretaris beleid en deelmarkten bij TLN (Transport en Logistiek Nederland). Beleidsterreinen: stedelijke distributie, geconditioneerd vervoer, e-commerce. Secretaris van de deelmarkt TLN Distributie en de vereniging Transfrigoroute. Actief in o.a. de kerngroep Green Deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek), de werkgroep Milieuzones, de stuurgroep Papierloos Transport en de Expertgroep City Distribution (onderdeel Shopping Tomorrow).