Webwinkel Vakdagen has grown into an indispensable event for everything related to the online shopping needs of the Netherlands, Belgium and many more. Copernica – the email marketing software supplier – has already been associated with the expo for ten years, as exhibitor, sponsor and ambassador. Michael Linthorst, CEO: "The event has developed into a place where we can meet people from our business network."

In 2019, Webwinkel Vakdagen (WWV) was bigger and more diverse than the previous edition once again. The presentation programme was especially striking, according to Linthorst. He watched as WWV turned into an event everyone in the web store industry wants to attend. "I've noticed that the last few years, having a stand has become part of a wider approach to generate leads. Many exhibitors choose to be a part of the presentation programme, in addition to having a stand."

From a small firm to a big exhibitor.
During Copernica's ten years of participating in Webwinkel Vakdagen, the company itself grew from a firm with a small stand to an IT-supplier with several partners that have turned into big exhibitors. "We've gone from 'Have you heard of Copernica?' – obviously already knowing the answer – to a company that is well-known, partly due to WWV." Despite their ten-year WWV anniversary, the company's message – demonstrating the possibilities of their own software – remains unchanged. During the 2019 edition, the company presented their own Marketing Suite, among many other things.

Emphasis on email marketing automation.
Two years ago, Copernica was asked by OGZ if the company was interested in giving quality presentations on email marketing in the theme halls. "That was an honour as well as a good opportunity for Copernica and its partners to share experiences and learned lessons with the audience." In 2019, emphasis is on email marketing automation, according to Linthorst; technology that is taking giant leaps forward. "Companies increasingly manage to combine multiple databases into one source and subsequently take the step towards personalising emails to clients. While email marketing used to consist of general newsletters, it is now possible to send completely automated emails with personalised content. This technology is no longer reserved to big companies only, as other web stores have started to embrace it as well.

'How the user experiences email'
Despite the multitude of opportunities with regard to email marketing, the subject does require dedication of its users. "We strive to make our software as user-friendly as possible. However, hosting marketing campaigns continues to be a matter that senders need to think through properly. The degree of 'ending up in the right inbox' is still very important. Moreover, senders continually need to reflect on how the receiver experiences the quality of their inbox. Simply sending something is ill-advised, since it could undercut your reputation."


Apart from expanding business network, WWV also offers Copernica the opportunity to maintain contact with existing business network. A part of which is also present at Webwinkel Vakdagen. Linthorst: "In the week running up to the expo, we invite relevant business contacts to visit our stand. For us, it is important to stay in touch with our users and business relations; this way we can gauge what they need and discuss other ways we can work together, and doing so at WWV is always successful.

Practical tips for WWV visitors
During the ten years Copernica has been a part of WWV, the expo has grown into an event where the supply and demand of the home store industry meets. "A visit to WWV will bring you inspiration, interesting suppliers and practical tips you can use yourself. There is also an impressive selection of presentations, but the real added value of the expo is the fact that supply and demand of the web store industry are gathered in one spot.
 


 

"Webwinkel Vakdagen brengt vraag en aanbod uit webwinkelbranche bij elkaar"

De Webwinkel Vakdagen is uitgegroeid tot een onmisbaar event voor alles wat webwinkelend Nederland én inmiddels ook België een warm hart toedraagt.Copernica – leverancier van e-mailmarketingsoftware - is in de vorm van standhouder, sponsor of ambassadeur al tien jaar verbonden aan de beurs. Michael Linthorst, ceo: “Het event is voor ons uitgegroeid tot een plaats waar we ons netwerk kunnen ontmoeten.”

In 2019 was de Webwinkel Vakdagen (WWV) opnieuw uitgebreider en diverser dan de voorgaande editie. Vooral het lezingenprogramma sprong eruit, meent Linthorst. Hij zag de WWV uitgroeien tot een evenement waar iedereen uit de webwinkelsector aanwezig wil zijn. “Ik merk daarnaast dat de laatste paar jaar een stand onderdeel is geworden van een bredere aanpak om leads te genereren. Veel exposanten kiezen ervoor om aanvullend aan een stand ook deel te nemen aan het lezingenprogramma.”

Michael Linthorst

Van kleine speler tot grote standhouder

In de tien jaar dat Copernica deelneemt aan de Webwinkel Vakdagen groeide het bedrijf zelf uit van een onderneming met een kleine stand tot een IT-leverancier waarvan diverse partners inmiddels zijn uitgegroeid tot groot standhouder. “We zijn gegaan van ‘bent u bekend met Copernica – we wisten het antwoord uiteraard al - naar een bedrijf dat mede door de WWV geen onbekende speler meer is.” De boodschap, de mogelijkheden van de eigen software toelichten, is ondanks het tienjarig WWV-jubileum onveranderd. Tijdens de 2019-editie bracht de leverancier onder andere de eigen Marketing Suite onder de aandacht. 

Nadruk op e-mailmarketing automation

Twee jaar geleden kreeg Copernica van beursorganisator OGZ de vraag of de onderneming een themazaal over e-mailmarketing wilde voorzien van goede lezingen. “Dat was een eer én voor Copernica en haar netwerk van partners een mooie kans om ervaringen en geleerde lessen te delen met het aanwezige publiek.” In 2019 lag wat Linthorst betreft de nadruk op e-mailmarketing automation, technologie die enorm grote stappen vooruit maakt. “Bedrijven slagen er steeds beter in om diverse databases tot één bron te combineren en maken vervolgens de stap naar het personaliseren van e-mails naar klanten. Waar e-mailmarketing in het verleden vaak bestond uit algemene nieuwsbrieven is het nu mogelijk om volledig geautomatiseerd e-mails met gepersonaliseerde content toe te sturen. De technologie is niet langer alleen voor grote bedrijven beschikbaar, overige webwinkels hebben de software ook omarmd.”

‘Hoe gebruiker e-mails ervaart’

Ondanks de diverse mogelijkheden op het vlak van e-mailmarketing vereist het onderwerp wel toewijding van gebruikers. “Wij streven ernaar om het gebruik van onze software zo eenvoudig mogelijk te maken, maar het opzetten van een marketingcampagne blijft iets waarover verzenders goed moeten nadenken. De mate van ‘in de juiste inbox terecht komen’ is nog steeds erg belangrijk. Daarnaast moet een verzender zich continu afvragen hoe de ontvanger de kwaliteit van zijn mailbox ervaart. Zomaar iets toesturen is onverstandig, daarmee kun je je reputatie ondergraven.”

Voor Copernica biedt de WWV naast veel nieuwe relaties ook een goede mogelijkheid om het contact te behouden met bestaande relaties. Hiervan is een deel ook aanwezig op de Webwinkel Vakdagen. Linthorst: “De weken in aanloop naar het event nodigen we relevante relaties uit om onze stand te bezoeken. Het is voor ons belangrijk om regelmatig met onze gebruikers en relaties te spreken, zo kunnen we peilen waar ze behoefte aan hebben en wat we verder nog voor elkaar kunnen betekenen. Dat lukt op de WWV altijd goed.”

Tips waarmee bezoekers WWV aan de slag kunnen

In de tien jaar dat Copernica deel uitmaakt van de WWV is de beurs volgens de Copernica CEO uitgegroeid tot een plek waar vraag en aanbod in de thuiswinkelbranche elkaar ontmoet. “Een bezoek aan de WWV brengt je veel inspiratie, interessante leveranciers en concrete tips waarmee je zelf weer aan de slag kunt. Er is een indrukwekkend aanbod aan lezingen, maar de absolute toegevoegde waarde van het event is dat vraag en aanbod uit de webwinkelbranche bij elkaar komen.”

Request an orientation meeting

Curious about whether participation in the Webwinkel Vakdagen suits your organisation and objectives? Request an orientation meeting with one of our account managers, explain your situation and together we will look for a proposition that meets your needs.

May we help you?

Can we help you with more information or tailored advice? Scedule a one-on-one conversation or contact us directly. 

Ylona en Bo

Ylona Rooijakkers
Commercieel
Manager
ylona@ogz.nl
040 - 280 8409

Bo van Tongeren
Account Manager

bo@ogz.nl
040 - 280 8409