Geplaatst door: Webwinkel Vadagen

Constantijn van Oranje over knelpunten en kansen voor techondernemers

Constantijn van Oranje is misschien wel de bekendste ambassadeur van onze techsector. Als Special Envoy van Techleap.nl maakt hij zich sterk voor het Nederlandse vestigingsklimaat voor ondernemers. Techleap.nl ziet veel ruimte voor verbetering, en Constantijn van Oranje weet de knelpunten en kansen duidelijk te benoemen. Dat zal hij eind deze maand live doen op het keynote-podium van de Webwinkel Vakdagen. Ook zal hij concrete en voor ondernemers relevante vragen beantwoorden, over onder meer strategie, innovatie, talent en internationale groei.

Nederland moet een techland willen zijn, vindt Techleap.nl. Het overheidsinitiatief richt zich op het verbeteren van toegang tot talent, kapitaal, (nationale en internationale) markten en technologieën voor scale-ups. Constantijn van Oranje is het boegbeeld van Techleap.nl, en daarmee het gezicht van de techsector. Onlangs verscheen de speciale gezant veel in de media om te spreken over een nieuw rapport.

Zorgwekkende trends

In dat rapport, State of Dutch Tech 2023, benoemt Techleap.nl dat ons zogenoemde ecosysteem de afgelopen jaren is verbeterd. Maar ook dat er op deelgebieden ‘zorgwekkende trends’ zichtbaar zijn. Zo ontvangen Nederlandse start-ups structureel minder investeringen dan concurrenten uit andere Europese landen en staat ons land in de top drie van landen waarin techbanen moeilijk in te vullen zijn. Het percentage moeilijk te vullen vacatures ligt op 59% en het neemt nog steeds toe, net als de tijd dat vacatures openstaan – ontslagrondes bij enkele grote techbedrijven ten spijt. Ook blijft diversiteit een heikel punt binnen de sector, constateert Techleap.nl. Vrouwen vertegenwoordigen slechts 10 procent van het Nederlandse techondernemerslandschap en investeringen in vrouwelijke techondernemers blijven achter; slechts 0,7 procent van de durfkapitaalinvesteringen komt bij ondernemingen met een vrouwelijk oprichtersteam terecht.

Techland Nederland

Om als land concurrerend te blijven moet tech over de hele linie onderdeel worden van het economisch en industrieel beleid, stelt Techleap.nl. Tech is immers heel strategisch geworden, en het maakt een steeds grotere impact in alle sectoren. Alleen met een sterk vestigingsklimaat zijn onze innovatieve ambities op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, zorg, veiligheid en energie waar te maken. Het zijn maatschappelijke transities waarin start-ups en scale-ups, onder andere binnen e-commerce, een cruciale rol spelen.

Behalve voor een meer geïntegreerd beleid, gericht op duidelijke doelen, maakt Techleap.nl zich sterk voor meer financieringsmogelijkheden in de vroege fase van techbedrijven. Verder bepleit de belangenbehartiger een open blik naar buiten, met meer internationale samenwerking. Nadrukkelijk wijst Techleap.nl ook op het belang van het opleiden, aantrekken en vasthouden van talent. Dat verdient meer erkenning.

Trots op de ondernemer

Techleap.nl vindt dat ‘we’ in Nederland over het algemeen beter doordrongen zouden mogen zijn van het belang van snelgroeiende ondernemingen voor innovatie, de economie, ons toekomstig verdienvermogen en voor onze autonomie. Essentieel hierbij is een positieve grondhouding en trots op onze ondernemers. Volgens Techleap.nl ontbreekt het daar helaas nog vaak aan.

Katalysator voor verbinding

Techleap.nl wil de toekomst van ‘Dutch tech’ waarborgen en optimaal benutten, en treedt daarbij op als katalysator voor verbinding. Vanuit de realisatie dat verbonden, diverse en zelfstandige communities van tech-oprichters de sleutel zijn tot het versnellen van innovatie. Door hun ervaringen, kennis en netwerken te delen, jagen ervaren ondernemers de opschaling van de volgende generatie ondernemers aan. Een goed georganiseerde gemeenschap van scale-ups verlaagt ook drempels in de contacten met overheden, investeerders en andere spelers in het ecosysteem. Ten slotte maakt Techleap.nl met data zichtbaar waar groeikansen voor Nederlandse ondernemers liggen.

Interview met Constantijn van Oranje

Op de Webwinkel Vakdagen zal Constantijn van Oranje uitgebreid stilstaan bij de knelpunten en kansen voor techondernemers in Nederland. Hij wordt op het hoofdpodium geïnterviewd door dagvoorzitter Ronnie Overgoor.

Het vraaggesprek met Constantijn van Oranje vindt plaats op donderdag 30 maart om 12.00 uur, in de keynote-zaal van de Webwinkel Vakdagen in de Jaarbeurs Utrecht.

Webwinkel Vakdagen techondernemer

Reactie plaatsen