Rens Drost

Marketingmanager

Rens Drost
Over Rens Drost

Rens is spe­cial­ist op het gebied van het max­i­malis­eren van de online zicht­baarheid van merken en het lat­en groeien van (online) omzet. Dat heeft hij bewezen bij mode­merk Only for Men en nu gebruikt hij zijn feil­loze roadmap en opti­mal­isatieplan als free­lancer bij o.a. Car­petright en PLNTS​.com.

Presentatie(s) gegeven door Rens Drost