Wat is 'Content Marketing' nou eigenlijk precies?

WOE 11:15 - 11:45

Dit is een presentatie van 2019

‘Content Marketing’ is als definitie aan inflatie onderhevig. Vaak worden bijvoorbeeld pre-rolls en product beschrijvingen beide aangeduid als ‘Content’, maar hebben ze beide een totaal verschillende doelstelling. Rens Verweij (Head of Innovation van VIRTUE, het creatief bureau van VICE) gaat zeker geen poging wagen de allesomvattende definitie te vinden van Content Marketing. Wel presenteert Rens een pragmatisch framework hoe VIRTUE de verschillende categorieën van Content Marketing indeelt en hoe VIRTUE (via alle expertise vanuit VICE) zorgt voor consistentie over alle stappen van de consumer journey. Hij doet dit onder andere aan de hand van eigen cases voor Booking.com en bol.com.