Smart Home commerce vraagt om Open Retail

DON 16:15 - 16:45

Dit is een presentatie van 2020

Thuiswinkel.org

De expertgroep The Smart Home Journey laat zien hoe retailers een end-to-end seamless klantervaring kunnen realiseren in Smart Home Commerce op basis van een Open Retail ecosysteem.

In Smart Home komt de retailer steeds verder van de klant te staan doordat de klantreis versnippert en het klantcontact verschuift naar platforms en (voice) apparaten. Grote platforms, zoals Amazon en Google, zien Smart Home als een kans om in ruil voor (persoonlijke) data een seamless ervaring te bieden die de klant volledig ontzorgt. Echter, de risico’s van datamonopolisatie door deze platforms worden steeds zichtbaarder.

Klanten, retailers en ander ketenpartijen zoeken daarom naar alternatieven. Open Retail is zo’n alternatief, waarbij samenwerking in de keten cruciaal is. Aan de hand van twee use cases laat de expertgroep het belang van samenwerken zien en hoe ketenpartijen samen de klant kunnen ontzorgen en tegelijkertijd op maat gemaakte proposities aan de klant kunnen blijven bieden.

Deze lezing is onderdeel van het ShoppingTomorrow programma.

De presentaties van ShoppingTomorrow worden op deze website gedeeld.

  • Thema
    Platform economy

    Platformisering is de verschuiving van aanbod gestuurd verkopen naar vraag gestuurd verkopen; Online spaces die zoveel mogelijk proberen te voorzien in de klantbehoeften. Dit zijn platformen die zich bezighouden met het matchen van behoeften van hun klant. Daarnaast zijn er platformen die zelf ook als verkoper actief zijn. Binnen de platformeconomie draait het niet om het aanbod, maar puur om de vraag.