Redefining BNPL: Combining a Human-Centric Vision with New Regulations

WOE 14:00 - 14:30

Lezingenzaal 7

Riverty

Binnen de financiële dienstverlening is BNPL al enkele jaren één van de sterkst groeiende deelmarkten. Terwijl het gebruik door consumenten sterk toeneemt, geldt hetzelfde voor de kritiek vanuit toezichthouders en consumentenorganisaties.

Op Europees niveau wordt gewerkt aan de Consumer Credit Directive (CCD). Hierbij komt BNPL onder de reikwijdte van de Richtlijn Consumentenkrediet  en moet voldoen aan verschillende eisen met betrekking tot informatieverstrekking, kredietwaardigheidstoets en achterstandsbeheer.

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de impact van de CCD hoe een human-centric visie een leidraad kan vormen om BNPL opnieuw te definieren in aanloop naar deze nieuwe regelgeving.

 

Thema('s):

Payment