New Retail: Reshaping the future of commerce in China

DON 15:45 - 16:30

Dit is een presentatie van 2020

New Retail is not like omnichannel or online/offline. When we think about New Retail, we talk about digitizing the entire value chain, everything from manufacturing to marketing to fulfillment and delivery, all of these processes. In his presentation, Jack Peters talks about New Retail and shares nowadays examples.

  • Thema
    Platform economy

    Platformisering is de verschuiving van aanbod gestuurd verkopen naar vraag gestuurd verkopen; Online spaces die zoveel mogelijk proberen te voorzien in de klantbehoeften. Dit zijn platformen die zich bezighouden met het matchen van behoeften van hun klant. Daarnaast zijn er platformen die zelf ook als verkoper actief zijn. Binnen de platformeconomie draait het niet om het aanbod, maar puur om de vraag.