Navigeer door de EU-regelgeving: Je Gids voor Veilige Producten op de Europese Markt

11:15 - 11:45

Lezingenzaal 7

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

Biedt je producten aan in de EU? Het is van vitaal belang om te weten dat je producten moeten voldoen aan de EU-veiligheidseisen. De Europese Unie (EU) hanteert strikte regels om ervoor te zorgen dat alle producten op de markt veilig zijn. Bijvoorbeeld, speelgoed mag geen gevaarlijke stoffen of vormen bevatten en batterijen in elektronische apparaten mogen niet oververhit raken of brand veroorzaken.

We stellen graag ons innovatieve project 'Naleefhulp' aan je voor. In de eerste fase van dit project hebben we, in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KvK) en de Rijksdienst voor Ondernemen (RvO), het complexe EU-productwetgevingssysteem vertaald naar begrijpelijke taal voor marktdeelnemers. Dit heeft geresulteerd in een unieke gids die je helpt om de wereld van productwetgeving te begrijpen, zodat je veilige producten op de Europese markt kunt aanbieden.

Tijdens onze presentatie zullen we:

- Het EU Productwetgevingssysteem uitleggen We laten zien hoe het systeem is opgebouwd en wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van producten in de EU.

- Praktische Voorbeelden bieden om de theoretische aspecten tastbaar te maken. We bespreken specifieke productcategorieƫn en de eisen waaraan ze moeten voldoen.

- Rollen in de Productwetgevingsketen verduidelijken Het is belangrijk om te begrijpen welke verantwoordelijkheden verschillende partijen hebben in de productwetgevingsketen, zoals fabrikanten, importeurs, distributeurs, gemachtigden en fulfilment dienstverleners.

Maar daar houden we niet op. We gaan verder. In de volgende fase van ons project streven we ernaar om bedrijven inzicht te geven in hun naleving van de regelgeving. Als deelnemer krijg je alvast een voorproefje van de ontwikkelingen. Samen met jou willen we ervoor zorgen dat je het complexe systeem van productwetgeving begrijpt en daarmee je positie op de Europese markt kunt versterken met behulp van de gids 'Naleefhulp'.

Thema('s):

Juridisch