Internationale groei met focus op schaalbaarheid

WOE 11:15 - 11:45

Dit is een presentatie van 2022

Logo Tweakwise

Groei komt uit lengte en/of de breedte. In e-commerce land dus door de (Europese) footprint te vergroten, het assortiment verder uit te breiden en/of door de conversie te verbeteren. Tools zoals Tweakwise helpen ons daarbij. Product content is hierbij ‘key’. Bram gaat in op hoe Fixami de strijd aangaat met internationalisering, product informatie management, filters, het alsmaar groter wordende assortiment en het streven naar schaalbaarheid bij alles wat Fixami doet.