Hoe gaan we om met Reviews in het Fake-tijdperk?

WOE 10:30 - 11:00

Dit is een presentatie van 2023

Reviews nemen een belangrijke plaats in, in de online customer journey. Er is een grote variëteit in type reviews, kwaliteit, redenen van posten en motieven van de reviewers. Platforms, consumenten en bedrijven hebben allen hun eigen belangen bij de inhoud en ook het aantal reviews.

*Cases en Kassa!
Een aantal praktische cases en lessons learned, vooral ook door mijn betrokkenheid bij Kassa! van BNN-VARA waar we review manipulatie regelmatig aan de kaak gesteld hebben.

*Fake Reviews
Schattingen zijn dat 10-20% van alle reviews fake zijn; hoe kunnen we als bedrijf reviews ‘gebruiken’, wat kunnen we ervan leren? Hoe past dit binnen onze mar-com, onze webcare? De indeling in typen reviews in een eenvoudig beoordelingsmodel, is hierbij een handzame tool.

Thema('s):

Customer journey