Hoe A.I. personalisatie bij voetbalshop.nl zorgt voor meer beleving, omzet en terugkerende klanten

WOE 14:00 - 14:30

Dit is een presentatie van 2019

Hoe A.I. personalisatie bij voetbalshop.nl zorgt voor meer beleving, omzet en terugkerende klanten

Voetbalshop.nl is de grootste online aanbieder van voetbal producten in Nederland en België. Met het grote aanbod is het daarom extreem belangrijk dat iedere bezoeker de juiste producten vindt. Met behulp van een AI (Artificial Intelligence) worden de juiste producten op het juiste moment op de juiste plekken getoond. Ook wanneer je gebruik maakt van de "Live" search optie, wordt hier gezorgd voor een optimaal aanbod. 
Met deze toepassing maakt Voetbalshop.nl de beleving voor de bezoeker zo optimaal mogelijk. Dit optimaal presenteren van producten gebeurd niet alleen in de webshop, maar wordt ook doorgevoerd in de diverse persoonlijke email campagnes. 
Aan de hand van diverse voorbeelden laten we je in onze presentatie zien hoe wij de webshop en e-mails voor onze klanten zo optimaal mogelijk proberen te maken. 

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door Copernica Marketing Software.