Ervaart uw klant de gevolgen van conflicten tussen Marketing en Supply Chain?

WOE 15:30 - 16:00

Lezingenzaal 9

Slimstock

Door interne strubbelingen tussen Marketing en Supply Chain kunnen klanten nadelige gevolgen ondervinden. Willem Schilders (Buying Manager) en Susan Hendriks-van den Brand (eCommerce Lead) van groothandel Basiq Dental geven antwoord op de volgende vragen:

Hoe overbrug je interne discussies en zorg je ervoor dat de klant altijd als prioriteit wordt beschouwd?

Hoe kunnen deze interne processen de klantbeleving beïnvloeden?

Vragen die uitnodigen tot reflectie over interne processen en samenwerking benadrukken om een negatieve klantervaring te vermijden.

Thema('s):

Voorraad