De toekomst is circulair. Circulaire businessmodellen bij Decathlon

WOE 15:30 - 16:00

Dit is een presentatie van 2023

Circulaire modellen zijn een belangrijk onderdeel van de strategie van Decathlon. Om binnen het scenario van maximaal 1.5 graad opwarming van het Akkoord van Parijs te blijven moet Decathlon de uitstoot gerelateerd aan producten fors terugdringen. Dat betekent zoeken naar het slimmer inzetten van producten. Met circulaire modellen zetten wij in op langere levensduur, voorkomen van afval en slim hergebruik. Het is onze bedoeling om samen met onze klanten te werken aan een slimmere en duurzamere manier van consumeren.