De meerwaarde van online platformen voor Nederlandse retailers

DON 15:30 - 16:00

Dit is een presentatie van 2020

Thuiswinkel.org

Namens de ShoppingTomorrow expertgroep Online Platformen zal Jesse Weltevreden heel wat feiten en cijfers presenteren over online platformen. Hoe dominant zijn online platformen wereldwijd? Wat zijn populaire online platformen onder Nederlandse retailers? In hoeverre maken Nederlandse retailers gebruik van online platformen en wat zijn hun ervaringen? Tevens zal hij de ShoppingTommorow Online Platformen Benchmark voor het eerst presenteren aan het publiek. Via dit handige online dashboard kunnen retailers in een specifieke sector de populariteit van specifieke online platformen monitoren.

Deze lezing is onderdeel van het ShoppingTomorrow programma.

De presentaties van ShoppingTomorrow worden op deze website gedeeld.

  • Thema
    Platform economy

    Platformisering is de verschuiving van aanbod gestuurd verkopen naar vraag gestuurd verkopen; Online spaces die zoveel mogelijk proberen te voorzien in de klantbehoeften. Dit zijn platformen die zich bezighouden met het matchen van behoeften van hun klant. Daarnaast zijn er platformen die zelf ook als verkoper actief zijn. Binnen de platformeconomie draait het niet om het aanbod, maar puur om de vraag.