Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) zorgt voor beschikbaarheid, continuïteit, en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur. Zodat iedereen kan vertrouwen op een veilige werking ervan. Wij adviseren over wet- en regelgeving, voeren die uit en houden er onafhankelijk en onpartijdig toezicht op. Want de samenleving moet kunnen rekenen op een toezichthouder die maatschappelijke vraagstukken rond de digitale infrastructuur signaleert en agendeert, kwetsbare belangen beschermt en vroegtijdig risico’s onderkent.