Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

Onveilige producten kunnen (dodelijk) letsel veroorzaken. Denk daarbij aan ontploffende accu's, woningbranden, elektrocutie, kankerverwekkende stoffen maar ook kleine onderdelen die loslaten waardoor jonge kinderen kunnen stikken. Voor elk soort consumenten product bestaan daarom specifieke wettelijke veiligheidseisen. Op een en hetzelfde product kunnen zelfs meerdere productwetgevingen van toepassing zijn. De NVWA houdt toezicht op de gehele handelsketen in deze producten door zowel inspecties op locaties als ook inspecties op het internet. Uit dit toezicht maar ook uit dat van onze nationale en internationale collega's en meldingen van consumenten blijkt dat de nodige on line ondernemers niet of slecht op de hoogte zijn van de ins en outs van het complexe stelsel van productwetgeving en de daarin opgenomen verantwoordelijkheden voor de diverse marktdeelnemers; fabrikanten, importeurs, groothandel, fulfilment en retail. Met alle (waaronder financiĆ«le ) gevolgen van dien. Verbetering van de naleving van deze belangrijke productwetgeving levert dan ook voor alle partijen winst op. De NVWA helpt ondernemers met het naleven van deze wetgeving door hen wegwijs te maken in dit complexe stelsel. 

Presentatie(s) gegeven door Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit