Ron Beenen

Programmamanager Stichting Accessibility

Ron Beenen
Over Ron Beenen

Ron Beenen is als programma manager verantwoordelijk voor de dienstverlening van stichting Accessibility, het expertisecentrum voor toegankelijke ICT in Nederland. Ron heeft ruim 13 jaar ervaring op het gebied van digitale toegankelijkheid. Hij host de expertgroep e-accessibility bij ShoppingTomorrow en is lid van het Platform Digitoegankelijk van het Ministerie van BZK. Ron geeft regelmatig presentaties en interviews over toegankelijkheid. Daarnaast is hij auteur van diverse onderzoeken over toegankelijkheid van websites en apps die hij met zijn stichting uitvoerde in opdracht van onder meer het Ministerie van BZK, het College voor de Rechten van de Mens en belangenorganisaties.