Zorg goed voor uw klanten. Weet wat mag.

DON 10:30 - 11:00

Lezingenzaal 2

Vanuit haar rol als toezichthouder, heeft de ACM een goed beeld van problemen die consumenten ervaren wanneer zij online winkelen. Ook laat het optreden van de ACM zien waar de grenzen liggen aan wat u als ondernemer wel en niet mag in contact met uw klanten in de snel veranderende digitale setting. Met die kennis kunt u voordeel doen: u wint het vertrouwen van de klant en voorkomt reputatieschade. De presentatie zal ingaan op een aantal ontwikkelingen die de afgelopen twee jaar belangrijk zijn geweest op de online retail markt. Denk daarbij aan: de grenzen aan online beïnvloeding van consumenten in marketing en sales, de verantwoordelijkheden van online platforms en de plichten van ondernemers die dropshippen. U krijgt zicht op deze ontwikkelen aan de hand van een overzicht van consumentenklachten en op basis van het optreden en de publicaties van de ACM.