Waarom België achter loopt op de Nederlandse markt

DON 16:15 - 16:45

Dit is een presentatie van 2017

Op vlak van e-commerce loopt België al jaren achter op Nederland. Comeos, de Belgische werkgeversfederatie voor handel en diensten, bracht diverse belemmeringen in kaart zoals op het vlak van Belgische online betalingen, e-logistiek en cyberveiligheid. Die belemmeringen werden gegroepeerd onder het e-commerce platform, wat het Belgische federale regeerakkoord haalde. Het meest gemediatiseerde dossier daarvan is nachtarbeid. Pieter Van Bastelaere, Head of E-Commerce bij Comeos, duidt de diverse belemmeringen met cijfers en voorbeelden, en geeft een laatste stand van zaken.

  • Thema
    Cross Border

    Ondanks de Brexit-voorbereidingen nemen de mogelijkheden voor grensoverschrijdend handelen toe. Cross border verkopen betekent extra afzetgebieden aanboren. Tijdens de themasessie cross border komen belangrijke aspecten van het internationaal zakendoen aan bod. De EU probeert drempels voor internationaal zakendoen weg te nemen, maar er zijn wel degelijk nog belangrijke verschillen tussen landen.