Platformstrategie in een traditionele branche

WOE 13:15 - 13:45

Dit is een presentatie van 2020

Hoe kun je de uitdagingen binnen een traditionele markt ombuigen tot een succesformule? Kozijnenplatform Toelevering Online realiseert al in haar tweede jaar een miljoenenomzet door actief te luisteren naar haar klantbehoeften. Inzicht in deze behoeften bepalen al sinds oprichting de complete bedrijfsstrategie: Toelevering Online richt zich op datgene waar de klantvraag hoog is en de markt nog achterloopt. Zowel in productaanbod als bedrijfsprocessen is Toelevering Online afgeweken van traditionele methodes, waardoor de gehele markt op z’n kop is gezet. Om altijd te kunnen voorzien in de uiteenlopende kozijnbehoeften, is nu de keuze gemaakt voor een platform. De transitie van leverancier naar platform is in volle gang!

Toelevering Online deelt haar uitdagingen en successen!

  • Thema
    Platform economy

    Platformisering is de verschuiving van aanbod gestuurd verkopen naar vraag gestuurd verkopen; Online spaces die zoveel mogelijk proberen te voorzien in de klantbehoeften. Dit zijn platformen die zich bezighouden met het matchen van behoeften van hun klant. Daarnaast zijn er platformen die zelf ook als verkoper actief zijn. Binnen de platformeconomie draait het niet om het aanbod, maar puur om de vraag.