The Journey of Launching a Global, sustainable and effortless Print on Demand merchandise platform

DON 16:15 - 16:45

Dit is een presentatie van 2020

From Idea to Global Execution, Dragan will take you on the exciting, energizing and challenging journey of Merch.Music by Helloprint. This new Print on Demand venture, built by Helloprint to enable our printing platform to go into bold new directions on a global scale.

This process took a lot of the complexity of the printing industry, added a dash of complexity from a multi-chain international platform model and forced itself to achieve one very simple goal: Making. Merchandise. Effortless.

Creating a global print on demand platform turned out to be anything but effortless. This is how we overcame those challenges, and what lessons we learned along this journey into this new bold Print on Demand world.

  • Thema
    Platform economy

    Platformisering is de verschuiving van aanbod gestuurd verkopen naar vraag gestuurd verkopen; Online spaces die zoveel mogelijk proberen te voorzien in de klantbehoeften. Dit zijn platformen die zich bezighouden met het matchen van behoeften van hun klant. Daarnaast zijn er platformen die zelf ook als verkoper actief zijn. Binnen de platformeconomie draait het niet om het aanbod, maar puur om de vraag.