Er is ruimte genoeg in de stad!

WOE 11:15 - 11:45

Dit is een presentatie van 2018

Hoe ziet de binnenstadsdistributie van de toekomst eruit? Op welke wijze kunnen steden de veranderingen in de retail faciliteren?

De retail verandert in rap tempo, jaarlijks neemt het aandeel e-commerce toe en tegelijkertijd zien we een toenemende integratie van het online en offline kanaal. Beide kanalen zullen elkaar in de toekomst kunnen versterken. Gemeenten zouden hun rol moeten pakken als het gaat om faciliterend zijn aan de ontwikkelingen in de retail. Op dit moment gebeurt er nog veel te weinig. Tijdens de lezing zullen we inzicht geven in de belangrijkste (toekomstige) ontwikkelingen als het gaat om stadslogisitek en de rol die de gemeente samen met de keten  zouden moeten pakken om de retail beter te faciliteren.

De presentaties van ShoppingTomorrow worden op deze website gedeeld.