Een vitale en aantrekkelijke binnenstad; Collectieve interventies in binnenstedelijke winkelgebieden

WOE 14:00 - 14:30

Dit is een presentatie van 2018

ShoppingTomorrow

Door onder andere een overschot aan winkels, verouderde businessmodellen en het online winkelen staat de detailhandelsfunctie van binnensteden onder druk.  Ondernemers en andere stakeholders als lokale overheden, vastgoedeigenaren en banken hebben zich de afgelopen jaren gerealiseerd dat collectieve actie noodzakelijk is om binnensteden toekomstbestendig te maken. In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn vandaag de dag dan ook collectieven actief die (marketing) interventies plegen om de consumententrekkracht en de verblijfswaarde van het winkelgebied te verhogen. En ook in omringende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland, is sprake van een vergelijkbaar urgentiebesef en van collectieve interventies om de aantrekkelijkheid en vitaliteit van stadscentra te verbeteren. Maar welke interventies hebben (op lange termijn) de meeste toegevoegde waarde voor de binnenstad? Dat is een vraag waar veel collectieven in binnen- en buitenland een antwoord op zoeken. De Expertgroep Future Retail City Center van ShoppingTomorrow heeft onderzoek gedaan naar nationale en internationale best (en worst) practices. De resultaten van dit onderzoek, welke op de Webwinkel Vakdagen gepresenteerd zullen worden, kunnen collectieven, retailers en beleidsmakers helpen om weloverwogen keuzes te maken in het brede scala van mogelijke ingrepen in het binnenstedelijk winkelgebied.

Deze lezing wordt verzorgd door ShoppingTomorrow expertgroep Future Retail City Center.

De presentaties van ShoppingTomorrow worden op deze website gedeeld.

  • Thema
    Digital Transformation

    Digital Transformation als themasessie. Het lijkt een open deur, maar is het niet. Immers, hoewel de hele wereld ervan overtuigd lijkt dat het omzetten van gegevens en informatie in digitale data belangrijk is, is er nog veel onduidelijkheid over het onderwerp. Het doel van de themasessie Digital Transformation is om een groot deel van die onduidelijkheid weg te nemen.