Opbouw-, beurs- en afbouwtijden stands

LET OP: BUSINESS UNITS HEBBEN ANDERE OPBOUW DAGEN; ZIE ONDERAAN DEZE PAGINA.

In onderstaande tabel zijn alle activiteiten rondom de beursdagen ingepland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 categorieën:

  • Exposanten met EIGEN STANDBOUW. Hierbij is alleen kale ruimte gereserveerd en wordt er een ‘eigen’ stand opgebouwd.(1)
  • Exposanten met STANDBOUW GELEVERD DOOR DE ORGANISATIE. Hierbij wordt de stand uitgevoerd in de uniforme standbouw.(2)

Opbouw-, beurs- en afbouwtijden stands

*Op woensdag alleen handzame goederen via de Hoofdentree. Roldeuren en nooddeuren zijn op woensdagochtend niet te gebruiken.

Let op! Er is alleen afbouw op donderdag 25 januari in Jaarbeurs Utrecht. Alle spullen dienen donderdag 25 januari, uiterlijk 24.00 uur te zijn verwijderd uit Jaarbeurs Utrecht. 

Afbouw Exposant:
Bent u exposant, bemant u ook uw eigen stand en gebruikt u uw voertuig ook voor afbouw? Dan parkeert u gewoon ’s ochtends op de reguliere parkeerplaatse en koopt u een uitrijkaart bij de automaat. Op vertoon van u exposantenbadge verkrijgt u toegang tot het laad & losgebied. Bij het verlaten van het terrein gebruikt u uw uitrijkaart.

Afbouw Standbouwers/vrachtverkeer/leveranciers
Afbouwverkeer is na 18.00 uur welkom via aanrijroute 100. Een borg is niet nodig. Voertuigen die zich te vroeg melden worden niet tot het terrein toegelaten. Het is niet toegestaan om op de openbare weg te parkeren of daar te wachten tot u het terrein op kan. De openbare weg dient te allen tijde vrij te blijven.

Het is van het grootste belang bij eigen standbouw, dat u uw standbouwer hierover goed informeert. Al het materieel dat op donderdagnacht om 24.00 uur nog aanwezig is in Hal 7 en 8, zal door de afdeling schoonmaak van de Jaarbeurs eigenhandig worden verwijderd c.q. gesloopt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen dan aan u worden doorberekend.

Indien u groot en/of zwaar materieel heeft, gelieve dat ruimschoots doch uiterlijk 4 december 2017 door te geven aan de organisatie in verband met de planning.

Niet aangekondigd groot en/of zwaar materieel kan niet geplaatst worden.

Belangrijk: bij eigen standbouw bent u verplicht om op maandag 22 januari uiterlijk om 10.00 uur aan te vangen met de opbouw. Dit i.v.m. onze planning.

Contactpersonen: Loes van de Kimmenade

-----------------------------------------

Opbouw
Tijdens de opbouwdagen is een borgregeling van toepassing. U meldt zich met een expeditiekaart en € 50 borg bij aanrijroute 100. U kunt vervolgens gedurende een beperkte tijd laden en lossen bij de hallen. Overschrijdt u de toegestane tijd, dan vervalt uw borg:

Personenwagens en busjes max. 60 min.
Bakwagens max. 90 min.
Vrachtwagens max. 120 min.

Na bovengenoemde tijden, dan betaalt u een volledige dag parkeren en kunt u een parkeer(uitrijkaart) kopen aan de parkeer betaalautomaat (alleen pin) of deze vooraf bestellen via Expopoint.

NB: Er mogen geen vrachtwagens of losgekoppelde trailers op het parkeerterrein achtergelaten worden. Deze zullen worden verwijderd en de kosten hiervan zullen worden doorberekend. Parkeren van vrachtwagens tijdens beursdagen kan op de volgende locaties:
• De Vlampijpstraat, Tractieweg en Gietijzerstraat op bedrijventerrein Cartesiusweg
• Bedrijventerrein Lage Weide
• Bedrijventerrein Kanaleneiland-Zuid

Hierbij de Routekaart. Het routenummer is het nummer op de verkeersborden dat u dient te volgen om de juiste laad- en loszone te bereiken. Vergeet niet het mobiele nummer van de chauffeur op de kaart te vermelden. Gelieve de kaart ingevuld en leesbaar achter de voorruit te plaatsen.

Tijdens het laden & lossen dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en van de parkeerbegeleiders te worden opgevolgd.

Deuren
Bij de op- en afbouw kunnen de volgende deuren worden aangehouden:
Stand 1 – 48 : Deur 115 en 116
Stand 50 – 113: Deur 406
Business units : Deur 405 en 406
Stand 115 – 219 : Deur 115 en 116
Stand 220 – 354 : Deur 402 en 403

Opbouw-, beurs- en afbouwtijden Business Units

Opbouw-, beurs- en afbouwtijden business units

*Op woensdag alleen handzame goederen via de Hoofdentree. Roldeuren en nooddeuren zijn op woensdagochtend niet te gebruiken.

Let op! Er is alleen afbouw op donderdag 25 januari in Jaarbeurs Utrecht. Alle spullen dienen donderdag 25 januari, uiterlijk 24.00 te zijn verwijderd uit Jaarbeurs Utrecht. 

Afbouw Exposant:
Bent u exposant, bemant u ook uw eigen stand en gebruikt u uw voertuig ook voor afbouw? Dan parkeert u gewoon ’s ochtends op de reguliere parkeerplaatse en koopt u een uitrijkaart bij de automaat. Op vertoon van u exposantenbadge verkrijgt u toegang tot het laad & losgebied. Bij het verlaten van het terrein gebruikt u uw uitrijkaart.

Afbouw Standbouwers/vrachtverkeer/leveranciers
Afbouwverkeer is na 18.00 uur welkom via aanrijroute 100. Een borg is niet nodig. Voertuigen die zich te vroeg melden worden niet tot het terrein toegelaten. Het is niet toegestaan om op de openbare weg te parkeren of daar te wachten tot u het terrein op kan. De openbare weg dient te allen tijde vrij te blijven.

Het is van het grootste belang bij eigen standbouw, dat u uw standbouwer hierover goed informeert. Al het materieel dat op donderdag nacht om 24.00 uur nog aanwezig is in Hal 7 en 8, zal door de afdeling schoonmaak van de Jaarbeurs eigenhandig worden verwijderd c.q. gesloopt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen dan aan u worden doorberekend.

Indien u groot en/of zwaar materieel heeft, gelieve dat ruimschoots doch uiterlijk 4 december 2017 door te geven aan de organisatie in verband met de planning.

Niet aangekondigd groot en/of zwaar materieel kan niet geplaatst worden.

----------

Jaarbeurs Verkeerscirculaire op- en afbouw hal 7 en 8

Om het transportverkeer tijdens de opbouw en demontage efficiënt en veilig te laten verlopen hebben wij het volgende voor u geregeld.

Opbouw
Tijdens de opbouwdagen is een borgregeling van toepassing. U meldt zich met een expeditiekaart en € 50 borg bij aanrijroute 100. U kunt vervolgens gedurende een beperkte tijd laden en lossen bij de hallen. Overschrijdt u de toegestane tijd, dan vervalt uw borg:

Personenwagens en busjes max. 60 min.
Bakwagens max. 90 min.
Vrachtwagens max. 120 min.

Na bovengenoemde tijden, dan betaalt u een volledige dag parkeren en kunt u een parkeer(uitrijkaart) kopen aan de parkeer betaalautomaat (alleen pin) of deze vooraf bestellen via Expopoint.

NB: Er mogen geen vrachtwagens of losgekoppelde trailers op het parkeerterrein achtergelaten worden. Deze zullen worden verwijderd en de kosten hiervan zullen worden doorberekend. Parkeren van vrachtwagens tijdens beursdagen kan op de volgende locaties:
• De Vlampijpstraat, Tractieweg en Gietijzerstraat op bedrijventerrein Cartesiusweg
• Bedrijventerrein Lage Weide
• Bedrijventerrein Kanaleneiland-Zuid

Hierbij de Routekaart. Het routenummer is het nummer op de verkeersborden dat u dient te volgen om de juiste laad- en loszone te bereiken. Vergeet niet het mobiele nummer van de chauffeur op de kaart te vermelden. Gelieve de kaart ingevuld en leesbaar achter de voorruit te plaatsen.

Tijdens het laden & lossen dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en van de parkeerbegeleiders te worden opgevolgd.


Afbouw
Afbouwverkeer is na sluiting van de beurs welkom via aanrijroute 100. Een borg is niet nodig. Voertuigen die zich te vroeg melden worden niet tot het terrein toegelaten. Het is niet toegestaan om op de openbare weg te parkeren of daar te wachten tot men het terrein op kan. De openbare weg dient te allen tijde vrij te blijven.

Deuren
Bij de op- en afbouw kunnen de volgende deuren worden aangehouden:
Stand 1 – 48 : Deur 115 en 116
Stand 50 – 113: Deur 406
Business units : Deur 405 en 406
Stand 115 – 219 : Deur 115 en 116
Stand 220 – 354 : Deur 402 en 403