Red je Pakketje

Red je Pakketje

Wij zijn Red je Pakketje. Wij vormen de fysieke verbinding tussen de webwinkel en de klant. Internetverbinding maakt dat de klant vanaf grote afstanden de winkel kan bezoeken. Zonder een vervoerder als Red je Pakketje kan de afstand tot de klant echter niet overbrugd worden. Wij menen dan ook dat de fysieke verbinding, die wij tot stand brengen, van even groot belang is als de virtuele verbinding tussen de webwinkel en de klant.