Presentatie

Criteria presentaties met thema

De presentatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De presentatie dient in te gaan op het specifieke thema dat gekoppeld is aan de lezingenzaal waar de presentatie plaatsvindt. Dit door een succesverhaal, ervaringsverhaal of klantencase te behandelen. Voorwaarde is om de presentatie samen met de klant te presenteren, middels een duo-presentatie. Dus zowel jij als leverancier als de klant staat op het podium.
  • De presentatie dient informatief te zijn. Dat wil zeggen dat het geen commerciële lezing mag zijn.
  • De presentatie duurt maximaal 30 minuten inclusief vragen. Voor meer informatie kan verwezen worden naar de stand.
  • De presentatie dient opgebouwd te zijn volgens de volgende punten:

1. Wat was de vraag/ probleemstelling van de klant?

2. Welke aanpak is gekozen en hoe is de vraag/probleemstelling opgelost?

3. Wat was het resultaat en wat heeft het opgeleverd? Welke leerpunten zijn er geweest?

  • De presentatie dient concreet te zijn: geef zoveel mogelijk cijfers om de case te onderbouwen.
  • Het aanleverbestand dient uiterlijk 1 oktober 2017 in ons bezit te zijn. Indien wij het bestand dan nog niet in ons bezit hebben, zijn wij helaas genoodzaakt je lezing te annuleren.
  • Mocht het aanleverbestand niet aan een van bovenstaande criteria voldoen, hebben wij als organisatie het recht om je lezing te annuleren.
  • Na afloop van de beurs vindt er een evaluatie plaats van het lezingenprogramma. Hierbij kijken wij naar zowel de beoordeling als het aantal bezoekers in de zaal. Op basis hiervan wordt bepaald of je organisatie voor een volgende editie opnieuw in aanmerking komt voor het geven van een lezing.