Retailtrends

Media

Retailtrends

De onafhankelijke uitgeverij RetailTrends Media is met magazines RetailTrends en het zes keer per jaar verschijnende EtailTrends en de sites RetailNews.nl, RetailWatching.nl en RetailTech.nl het grootste kennis- en informatieplatform voor professionals in retail en etail in Nederland

Webwinkel Vakdagen Summer edition

7 & 8 juli 2021 Jaarbeurs Utrecht

Leading in Digital Commerce

Go to the website