Hans Spaan

Director ORTEC Data Science

Hans  Spaan
About Hans Spaan

Hans is bedrijfseconoom en zijn carrière begonnen als marketing consultant. Daarna heeft hij diverse management en C-level functies bekleed in de consumentengoederen industrie. Momenteel is hij verantwoordelijk voor de consumer goods en retail practise van ORTEC Data Science. Daarnaast vervult hij toezichthoudende functies bij twee middelgrote ondernemingen en is bestuurslid bij een impact fonds