Twee use cases uit de PIM Expertgroep : “User Generated Content" en "Voice Commerce"

THU 13:15 - 13:45

This is a 2019 presentation

Thuiswinkel.org

De PIM Expertgroep heeft zich in 2018 gebogen over productvisualisatie en dan met name 3D/VR , User generated Content en Voice assistants, allen ingezet bij zgn digitale Customer Journeys. De kernvraag is hierbij steeds; wat is de impact op je productdata en hoe zorg je dat dit kan gaan werken?  Het zal niet verbazen dat complete en correcte productdata hierbij van groot belang zijn. 

Met goede productdata kun je nieuwe routes in de digitale winkel ontsluiten. In de presentatie zullen twee concrete voorbeelden nader worden toegelicht: 

  • Hoe genereer je User generated content en hoe ga je er verstandig mee om
  • Wat betekent een voice interface bij het online shoppen voor je productdata

De presentaties van ShoppingTomorrow worden op deze website gedeeld.