Optimale product data uitwisseling in de keten, kan dat echt?

WED 12:00 - 12:30

This is a 2017 presentation

Het thema van de PIM Expertgroep 2016: Innovatie en efficiency in de product data keten te realiseren zodat de verschillende ketenpartners hun positie naar de toekomst verder kunnen verstevigen.

In het afgelopen jaar heeft de PIM expertgroep met dit thema steeds cases van deelnemers behandeld. Iedereen heeft zo zijn eigen context en ontwikkeling doorgemaakt. 
Cases van DeliXL (Food groothandel) , Intergamma (Doe het Zelf retailer) en BSH (Fabrikant van o.a. Bosch en Siemens)  worden besproken vanuit hun verschillende ketenpositie. Uiteraard zijn er verschillen maar juist ook overeenkomsten waaruit lessen kunnen worden getrokken die voor betreffende branches maar vaak ook universeel van belang zijn.

Door de opkomst van E-commerce en Mobile Commerce is hoge kwaliteit van digitale productinformatie steeds belangrijker geworden.  Een product verkopen in een digitale wereld staat of valt met volledige en correcte productdata. Hierbij neemt de hoeveelheid productdata per product jaarlijks toe; consumenten willen meer weten, zien en virtueel beleven als ook wetgeving maakt dat er steeds meer productinformatie verplicht wordt gesteld.
Hoewel er veel veranderd, worden producten nog steeds ergens gemaakt en is er nog steeds sprake van een waarde keten waarin producenten, groothandels en distributie bedrijven naast de retailers opereren. Uitwisseling van productdata in deze keten, het maken van (aanvullende) afspraken over standaarden en integraal kwaliteitsbeheer zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren. Meer nog dan vandaag de dag wordt product-content leidend en zal een geïntegreerde aanpak van organisatie, proces en systeem de meeste kansen bieden.

Onderzoeksvraag: Hoe kun je het beste productinformatie delen in de keten en daarbij rekening houdend met soms tegenstrijdige belangen?
 

De presentaties van ShoppingTomorrow worden op deze website gedeeld.