Hoe vertaal je search data van macro- naar microniveau?

WED 16:30 - 16:50

This is a 2023 presentation

Aspen Digital

Als databedrijf binnen de wereld van zoekmachine marketing zijn we continu bezig met het verzamelen en analyseren van data. Sinds 2013 hebben we meer dan 30 miljard datapunten verzameld en opgeslagen waardoor we een zeer compleet beeld hebben van de marktontwikkelingen binnen Google. Deze databron in combinatie met een groot eigen SEO-publicatienetwerk heeft ons in staat gesteld om meer te gaan opereren als partner van andere digital agencies in plaats van als concurrent. In tijden waarin Google regelmatig updates uitvoert en de concurrentie binnen de zoekmachines moordend kan zijn is het van belang om extreem snel te kunnen schakelen. Om dit te kunnen doen is het van belang om data snel te kunnen vertalen naar een aangepaste online strategie om altijd een stap vooruit te kunnen denken wanneer dat nodig is.

Theme(s):

Data & Analytics SEO