Growth Hacking Power Session

THU 12:00 - 12:30

This is a 2018 presentation

Growth​ ​comes​ ​from​ ​a​ ​mix​ ​of​ ​behavioural psychology,​ ​coding,​ ​creative​ ​marketing​ ​and​ ​data analysis.​ ​Having​ ​spent​ ​the​ ​last​ ​couple​ ​of​ ​years building,​ ​coaching​ ​and​ ​training​ ​regiments​ ​of growth​ ​teams​ ​and​ ​growth​ ​marketers,​ ​in​ ​this​ ​talk​ ​I'll run​ ​you​ ​through​ ​some​ ​of​ ​the​ ​latest​ ​stories, learnings​ ​and​ ​tricks​ ​we've​ ​learned​ ​along​ ​the​ ​way.  A​ ​brief​ ​but​ ​information-packed​ ​masterclass covering​ ​the​ ​learnings,​ ​tools,​ ​tactic​ ​and​ ​tricks​ ​that will​ ​start​ ​you​ ​on​ ​your​ ​Growth​ ​Marketing​ ​journey. 

The speaker/organisation has not shared the presentation (yet).

  • Theme
    Data Driven Organisation

    Een data gedreven organisatie heeft meer kans om beter te presteren dan een niet data gedreven organisatie. Dat wijst onderzoek uit, uitgevoerd door Harvard en geïnitieerd door Microsoft. Op zich is dit geen verrassende uitkomst, organisaties moeten het vooral zien als een prikkel om stappen te zetten. Een eerste stap zou kunnen zijn om de themasessie data driven organisation bij te wonen en inspiratie op te doen.