Follow de customer

THU 12:00 - 12:30

This is a 2020 presentation

bol.com

Customer Service is van onschatbare waarde binnen bol.com. Hoe is dit georganiseerd en waarom op deze manier? Wat is de visie die hier achter ligt? Het geloof om alles vanuit de klantgedachte te ontwikkelen ‘follow the customer’ wordt toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden en learnings. Wat betekent service voor bol.com en hoe geeft bol.com hier invulling aan? Tijdens deze sessie word je meegenomen door Otteline van der Feltz, Director Customer Services. Otteline werkt inmiddels ruim 4 jaar bij bol.com waarbij de nadruk altijd op innovatie en goede service richting de klant heeft gelegen.

  • Theme
    Platform economy

    Platformisering is de verschuiving van aanbod gestuurd verkopen naar vraag gestuurd verkopen; Online spaces die zoveel mogelijk proberen te voorzien in de klantbehoeften. Dit zijn platformen die zich bezighouden met het matchen van behoeften van hun klant. Daarnaast zijn er platformen die zelf ook als verkoper actief zijn. Binnen de platformeconomie draait het niet om het aanbod, maar puur om de vraag.