Ervaart uw klant de gevolgen van conflicten tussen Marketing en Supply Chain?

WED 15:30 - 16:00

Lecture hall 9

Slimstock

Door interne strubbelingen tussen Marketing en Supply Chain kunnen klanten nadelige gevolgen ondervinden. Hoe overbrug je interne discussies en zorg je ervoor dat de klant altijd als prioriteit wordt beschouwd? Hoe kunnen deze interne processen de klantbeleving beïnvloeden? Vragen die uitnodigen tot reflectie over interne processen en samenwerking benadrukken om een negatieve klantervaring te vermijden.

Theme(s):

Voorraad