Een omnichannel ontwikkelmodel – succesvol transformeren naar omnichannel retail

WED 11:45 - 12:15

This is a 2017 presentation

De druk van klanten om op elk moment in elk kanaal bij u te kunnen kopen wordt steeds maar hoger. En u heeft te luisteren. Of u wil of niet. Er zijn maar weinig retailers die de principes van de omnichannel organisatie niet ter hand nemen en nog succesvol zijn. Echter, de transformatie van het traditionele, kanaal-georiënteerde retailmodel naar een omnichannel model is niet eenvoudig. Er bestaat geen handleiding voor. Daarbij komt nog dat verandering altijd moeilijk is. Zeker wanneer het uw eigen organisatie of positie aangaat. 

De expertgroep omnichannel organisatie heeft een model ontwikkeld dat u helpt te identificeren waar u staat op de route naar een omnichannel retailer. Dit model is ontstaan op basis van praktijkervaring. Er hebben meer dan 60 retailexperts aan het model gewerkt (over verschillende edities van dit programma). Het is geen academische waarheid; eerder een doorleefd model dat nog vol in ontwikkeling is. Opgesteld door retailers van vlees en bloed.