Dynamic pricing bij Wijnvoordeel.nl

WED 10:30 - 11:00

This is a 2017 presentation

Substantiële margeverbeteringen liggen in het verschiet voor retailers die durven te experimenteren met hun prijsstelling. 

In deze praktijkcase over de toepassing van dynamic pricing bij Wijnvoordeel.nl wordt verslag gedaan van een pilotproject dat in 2015 en 2016 werd uitgevoerd door Wijnvoordeel.nl en Arenoe Marketing Intelligence, in samenwerking met het Centrum voor Wiskunde en Informatica. 

De doelstelling was aantonen dat het mogelijk is om via geautomatiseerde, zelflerende prijsexperimenten te komen tot een optimale prijsstelling van producten in de webshop. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Niet alleen werden de verkoopmarges dramatisch verhoogd (in sommige gevallen tot 40%), ook werd het voor het eerst mogelijk om de effecten van prijsstelling op de conversie, omzet en marge precies te voorspellen. 

Deze lezing neemt u mee op de reis die wij hebben afgelegd om uiteindelijk te komen tot een fijn geslepen instrument voor dynamic pricing dat eenvoudig kan worden toegepast in elke webshop. We verhalen over enkele van de vele obstakels die we hierbij zijn tegengekomen en de creatieve oplossingen die we daarvoor hebben bedacht. 

Als u geïnteresseerd bent in het realiseren van substantiële margeverbeteringen in uw webshop door middel van dynamic pricing dan is deze lezing voor u.