De marketing kansen van de nieuwe Europese privacy-wetgeving, de AVG

THU 14:00 - 14:30

This is a 2018 presentation

Privacy wetten is iets wat we liever neerleggen bij de juristen, maar de zeer ingrijpende wet biedt behalve bedreigingen ook kansen. Met een bedrijfsbrede aanpak kunnen de inspanningen die nodig zijn om aan de wet te voldoen, veranderen van een kostenpost in een investering.

Personalisatie is marketing trend nummer één. Toegang tot persoonlijke data zijn daar cruciaal in en het lijkt dat de AVG die toegang afsnijdt of ernstig belemmert. Samenwerking met consumenten op het gebied van persoonlijke data biedt kansen en voordelen die met klanten ook gedeeld kunnen worden door middel van een data dividend. 

  • Theme
    Privacy & GDPR

    De start van de General Data Protection Regulation (GDPR) in het voorjaar van 2018 betekent een hele serie aan flinke veranderingen voor organisaties. Consumenten moeten, zo meent het Europees Parlement, weer de controle krijgen over hun eigen gegevens. De themasessie Privacy & GDPR is interessant voor een divers publiek, actie is immers bij veel bedrijven vereist.