'De kleine lettertjes': Voldoet jouw webshop aan de regels?

THU 12:00 - 12:30

Lecture hall 1

Webshops dienen op grond van Europese en nationale wet- en regelgeving aan allerlei vereisten te voldoen. De bedoeling daarvan is veelal om consumenten te beschermen, bijvoorbeeld tegen het onbedoeld aangaan van betalingsverplichtingen en tegen privacyinbreuken. De Wet- en regelgeving op dit gebied verandert snel en het is voor veel ondernemers lastig om alle ontwikkelingen bij te houden. Dat terwijl de gevolgen voor de exploitant van een webshop groot kunnen zijn, als de webshop niet voldoet aan alle vereisten.

Tijdens de lezing 'De kleine lettertjes...' bespreekt mr. A.W. Tieman (advocaat kooprecht) op basis van praktijkvoorbeelden - in vogelvlucht - de belangrijkste vereisten waaraan webshops dienen te voldoen én wat de gevolgen zijn als onverhoopt niet wordt voldaan aan enige wettelijke verplichting. Onder meer zal aan de orde komen welke informatie een webshop aan de consument dient te verschaffen, hoe de betaalknop van uw webshop eruit dient te zien, waarom uw webshop een cookieverklaring nodig heeft én hoe het precies zit met het 'herroepingsrecht' van consumenten.

Theme(s):

Juridisch