Customer Matches als sleutel tot een hogere ROI

THU 13:15 - 13:45

This is a 2020 presentation

Shopping Minds

Adverteerders zijn druk bezig met het verzamelen van eigen data, bijvoorbeeld via een app of loyaliteitsprogramma. Met data kun je efficiënter adverteren, is de gedachte. Maar in de praktijk blijkt de inzet van data nog lastig. Sanoma en Shopping Minds vertellen hoe zij door middel van customer matches en slimme offline en online retargeting de ROI significant verhoogd kan worden.

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door Shopping Minds.