Communiceren over duurzaamheid: zo voorkom je groene praatjes

TUE 14:45 - 15:15

Lecture hall 7

Bent u als webwinkel bezig met verduurzaming? Dan wilt u dat aan uw klanten laten weten. Maar vraagt u zich af hoe u dat op een goede manier doet? Kom dan naar deze lezing door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Wat doet de Autoriteit Consument en Markt?
De Autoriteit Consument en Markt is een onafhankelijke toezichthouder binnen de overheid. De ACM houdt onder andere toezicht op de regels die consumenten beschermen tegen oneerlijke praktijken. Een van de thema’s die op dit moment centraal staan binnen het toezicht van de ACM is verduurzaming.

De ACM wil bijdragen aan een duurzamere economie voor mens, dier en milieu. Dit doet de ACM onder andere door misleidende duurzaamheidsclaims bij producten en diensten aan te pakken. Bij bedrijven die de consumentenwetgeving overtreden kan de ACM een boete of een last onder dwangsom opleggen.

Waarover gaat de lezing?
Om bedrijven te helpen bij het formuleren van goede duurzaamheidsclaims en om misleiding van consumenten te voorkomen heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een Leidraad Duurzaamheidsclaims opgesteld. Met deze Leidraad geeft de ACM handvatten aan bedrijven voor het formuleren en evalueren van duurzaamheidsclaims.

Tijdens de lezing geeft de ACM een toelichting op de Leidraad Duurzaamheidsclaims en legt verder uit waar de ACM als toezichthouder op let om te kunnen oordelen of een claim misleidend is. De ACM gebruikt hierbij praktische voorbeelden. Ook is er gelegenheid voor u om vragen te stellen.

Waarom is het belangrijk om goede duurzaamheidsclaims te gebruiken?
Claims moeten kloppen, want alleen dan kunnen consumenten daadwerkelijk duurzamere keuzes maken. Uit onderzoek blijkt dat consumenten duurzaamheidsclaims vaak niet betrouwbaar vinden. Het is voor hen lastig om de inhoud te controleren. Dat maakt de noodzaak des te groter om duurzaamheidsclaims zorgvuldig te formuleren.

Het is ook in het belang van uw bedrijf om het consumentenvertrouwen niet te schaden door misleidende claims. Wanneer consumenten het vermoeden hebben dat een duurzaamheidsclaim misleidend is, kan dit leiden tot een vermindering van de geloofwaardigheid van uw bedrijf en een daling van de intentie van de consument om uw product te kopen, ongeacht of de claim daadwerkelijk misleidend is.

Bovendien moeten bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims.

Voor wie is de lezing interessant en waarom?
De lezing is interessant voor webwinkeliers die duurzaamheidsclaims gebruiken of deze willen gaan gebruiken bij het aanprijzen van hun product of onderneming richting consumenten. Of voor marketingspecialisten of juristen die webwinkels hierover adviseren. Tijdens de presentatie krijgen zij praktisch advies voor de formulering en onderbouwing van duurzaamheidsclaims. Hiermee kunnen ze voorkomen dat ze consumenten misleiden.

Theme(s):

Duurzaamheid