Blik vooruit naar de toekomst van jouw e-commerce business

WED 13:15 - 14:00

Round table sessions #2

iO

Stap even uit de dagelijkse operatie en stel jezelf de vraag: "Hoe zou ik met de kennis van nu mijn bedrijf vandaag de dag opnieuw opbouwen?”

We staan aan de vooravond van een nieuwe golf van digitale innovaties met een impact die zijn weerga niet zal kennen. Onder andere AI, machine learning en Web3 gaan de komende jaren het speelveld voor e-commerce spelers drastisch veranderen.

Tijdens deze round table dagen de strategen van iO je uit om kritisch naar de structuur van je bedrijf te kijken en een blik te werpen in jouw e-commerce toekomst. Afhankelijk van de deelnemers aan tafel komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Wat betekenen deze snelle ontwikkelingen voor je toekomstige e-commerce propositie, -product of -dienst? Verandert je toekomstige businessmodel?
• Moet je inzetten op waar de klant is (social commerce) of de eigen omgeving blijven pushen?
• Kunnen AI-bots menselijk contact volledig vervangen of blijft persoonlijke interactie onmisbaar in klantcontact?
• Hoe ga je om met hyperpersonalisatie versus privacy?
• Hoe richt je idealiter je IT-ecosysteem en relevante processen in?

Oftewel: wat kunnen we verwachten van de nieuwe digitale innovatiegolf, met alle ervaring en kennis van eerdere digitale innovaties in ons achterzak?

Deze round table is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met strategische vraagstukken binnen hun e-business.