AI, Metaverse en circulariteit: wat is relevant voor mij?

WED 10:30 - 11:00

Lecture hall 2

Digitale transformatie, artificial Intelligence & circulariteit. Welke relevante ontwikkelingen zijn er voor retailers en groothandels, wat zijn de consequenties, wanneer hebben deze impact? In deze interactieve presentatie worden handvatten geboden om zelf aan de slag te gaan en te komen tot een wendbare strategie.

We willen voorbereid zijn op iedere toekomst.
We willen loskomen uit vastgeroeste denkpatronen
Opeens lijkt de concurrentie toegenomen.
Onze klanten lijken zich anders te gedragen en vragen nieuwe diensten.
We willen de alertheid van de organisatie verhogen.

Herkenbaar en/ of wenselijk? we gaan werken met alternatieve toekomstbeelden!

Theme(s):

Business modellen