Agile commercie in de praktijk – de Transavia case

WED 16:15 - 16:45

This is a 2017 presentation

Snel veranderende marktomstandigheden zorgen er voor dat bedrijven meer wendbaar moeten zijn, en dat wordt onder meer door de toepassing van Agile organisatie principes gerealiseerd. Transavia past Agile al geruime tijd bedrijfsbreed toe, en binnenkort is de Commerciële afdeling aan de beurt. Deze afdeling wordt aan de hand van de Customer Journey opnieuw ingericht, waarbij de klassieke boomstructuur verdwijnt, functies veranderen in rollen en verantwoordelijkheden decentraal worden belegd. In zijn presentatie schetst Erik-Jan de achtergrond, uitvoering en aandachtspunten van zo'n ingrijpende transitie.