Peter Sol

Chief Commercial Officer

Peter Sol
About Peter Sol

Peter Sol is inmiddels 11 jaar werkzaam voor IceCat waarin hij verschillende functies heeft vervult als Senior Vendor Manager en Manager Icecat’s Vendor Team. Sinds 1 september 2019 is Peter verantwoordelijk als Chief Commercial Officer.