Anne-Marie Nelck

Expert Stadslogistiek

Anne-Marie Nelck
About Anne-Marie Nelck

Anne-Marie Nelck is expert stadslogistiek bij Transport en Logisitiek Nederland (TLN) en daar ook verantwoordelijk voor de deelmarkten TLN Distributie en Transfrigoroute Holland. Anne-Marie is mede-initiatiefnemer van de expertgroep City Distribution. Zij vertegenwoordigt TLN onder meer in de Kerngroep Green Deal ZES, de werkgroep Convenant Milieuzones, de werkgroep Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, het onderzoeksprogramma Cilolab en de