Anne-Marie Nelck

Expert Stadslogistiek

Anne-Marie Nelck
About Anne-Marie Nelck

Anne-Marie Nelck is expert stadslogistiek bij Transport en Logisitiek Nederland (TLN) en daar ook verantwoordelijk voor de deelmarkten TLN Distributie en Transfrigoroute Holland. Anne-Marie is mede-initiatiefnemer van de expertgroep City Distribution. Zij vertegenwoordigt TLN onder meer in de Kerngroep Green Deal ZES, de werkgroep Convenant Milieuzones, de werkgroep Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, het onderzoeksprogramma Cilolab en de

Presentation(s) given by Anne-Marie Nelck